Sana Derler ki Gakkom !

“Şikayetçi olma yaşadıklarından! Geleceğe uzanmak istiyorsan hatalarını kabul et, dersini çıkar ve güçlü, başın dik dur!”

İşte böyle der benim atalarım! Harput’da yatan dedelerim, ecdâdım ve mezarını bilmediğim büyüklerim boynu bükük gezmeme, çaresiz görünmeme razı olmazlar. Bizce, bizi büyüten en güzel olgu Geçmişimiz ve Yaşadıklarımızdır. Acısı, tatlısı, kazanılanı ve kaybedileniyle…

Bizler Harputtaki asırlık çınarların gölgesinden nasiplendikçe geçmişten ruhumuza fısıldananları dinlemek isteriz hep. Duyamadıklarımızı büyükler fısıldar kulağımıza. Şöyle ki:

 

Sana derler ki; eskide keramet olsa Bit Pazarına nur yağardı.
Bu da yetmez, sana gene derler ki;
Devir değişti, zaman ilerledi, eskiyi yad etmenin hiç bir faydası yoktur.
İnanmayasın!
Eski olmasaydı, bu gün olur muydu?
Bu gün, yarının esgisi olmayacak mı?
Geçmiş, seni bu güne erdiren her şeydir.
Geçmişle bağlantını kesersen, bil ki;
Köksüz bir fidansın. Rüzgar ne taraftan eserse sen o tarafa eğileceksin…

Gönül ister ki ulu bir çınar olasın. Gölgende insanlar serinlensin.
Her esen rüzgara boyun eğmeyesin. Ulu çınar nasıl olur bilir misin ?
Geçmişin derinliklerine uzatmalısın köklerini.
En ücra köşedeki su sızıntılarından beslemelisin gövdeni.
Öyle beslemelisin ki, kasırgalar kopsa başında gövden sarsılmaz bir kala gibi direnmeli.
Dilin, dinin, örfün, geleneğin, geçmişinden süzülüp gelen bir pınardır.
Arkanı dönüp gitme!

Sen evrenin ailesine kendin olursan katılabilirsin…

Yazar Hakkında

teferruat.org

/*Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni*/
Öğrencilerini trend teknolojilerle tanıştırırken Maker kültürünü aşılamayı hedefliyor. "Bilişimde Gelecek Var" hareketi ile Bilişim Eğitime dikkat çekmeye çalıştı.

Fotoğraf sanatıyla ilgili. Toprağa baktığında bile elli renk tonu görüyor. Müziği, Grafik sanatları, Doğada sabahlamayı sever; bir de sabah gülümseyerek uyandıran kızını ;)

View all posts