Açık Ders Malzemeleri & Openlearn Materials

Karşınızda 10 sene öncesinin methodlarıyla, yine 10 yıl öncesinin araç-gereçlerini,yöntemlerini anlatmaya çalışan bir yetkili(~müfettiş) ile karşılaştığınız ve içinizden söylendiğiniz çok olmuştur : “Bana öğretmeye çalışan adamın öğretim methoduna bak”… Bu insancıklardan bazıları yöntemi, bazıları geçerliliğini yitirmiş bilgiyi, bazıları ise öğretim sırasındaki araç-gereçleri yanlış seçerek muhteviyattan,yani yeni bilgiden uzaklaşmanıza neden olmuşlardır. Ders işlerken bizler de aynısını yaparız. Eğer yeterince öğrencinin dikkatini çekemez ve Öğretim yöntemlerinden, gelişen bilgiden ve aktarım methodlarından uzak kalırsanız kendi kendinize anlatır durursunuz.

Bu noktada ortaya çıkan sıkıntıları gidermek ve kaynak sağlamaya yönelik olarak, sürekli yenilenen bilgiyi ve bilgiyi aktarma yollarını paylaşmak isteyen bazı üniversiteler “Açık Ders Malzemeleri” isimli bir oluşuma ön ayak olmuşlar.

Bu sayede Öğretim görevlilerinin kendi öğrencilerine verecekleri dersler esnasında kullanabilecekleri materyalleri paylaşabilecekleri, Öğrencilerin eksik kaldıkları noktalarda yardımcı materyaller ulaşabilecekleri ve aynı zamanda gelişmeleri de takip edebilecekleri bir bilgi havuzu ortaya çıkmış. Yalnız bu noktada birşeyi vurgulamak gerekir ki her ne kadar üniversite olan bağınıza Vize-Final sınavlarınıza sünger çekmiş olsanız da bugün mesleğinizin 10.yılında bile gerek öğrencilerinize, gerek aday öğretmenlere verdiğiniz Yöntem-Teknik,Araç-Gereç  üzerine derslerde ya da “Var mı bir gelişme, var mı yeni öğretim methodu” diyerek kendi kendinize araştırma yaptığınız zamanlarda bu tür materallere ve yeni bilgilere mutlak ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani bu konulara tamamen bir sünger çekmek olmuyor !

Ülkemizden 5 üniversitenin de Sunum, Video, diğer Multimedya formatları…ile desteklediği ve kendi portallarını yapmaya başladığı bu “Açık Ders Malzemesi” hareketi, Ulusal Çalıştay ile ciddi anlamda gündemde tutulmakta ve üniversitelerdeki yenilikler acikders.org.tr adresinden duyurulmakta. Yabancı üniversiteler boş duruyor mu peki? Apple’ın iTunes yazılımı ile daha bir renkli ve profesyonel bir yayınla onlar bizden bir adım daha öne gitmişler. Derslerin bazılarına Podcast gibi sesli, bazılarına görsel, bazılarına da PDF formatında yazılı olarak ulaşabiliyorsunuz.

Aşağıda görsel ile 5 üniversiteye link vermeye çalıştım ancak bu projeye şu an için ders ile katılmış olmasa da yürütmede yer alan yaklaşık 30 kadar üniversite olduğunu söylemiş olalım. Dikkatimi çeken ve sevindirici bir durum ise bu projeye mutlaka materyalleri ilekatılan bölümlerin içinde mutlaka Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü olması. Yani Öğretim Teknolojileriyle ilgili olmakla birlikte üniversitelerin bu konudaki yegane bölümü misyonunu gerçekleştirmiş görünüyor. Hem materyalleri hem de desteğiyle…İşte diğer üniversitelerimiz ve Yabancı ülkelerin birkaçı:

Stanford Üniversitesi

Berkeley Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

Başkent Üniversitesi ADEM

Ege Üniversitesi

Açık Ders Malzemeleri ile ilgili ülkemizdeki oluşum olan Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu, 2 adresten( acikders.org.tr ve uadmk.ulakbim.gov.tr) aynı yayınla ikamet etmekte. Dileğim bu çalışmaların ilerlemesi ve misyonu araştırma ve bilimsel çalışma olan üniversitelerin materyal sayılarıı çoğaltmalarıdır. Ancak forumlarda paylaşılan doğru-yanlış materyaller ve ders destek malzemeleri resmi makamlarca oluşturulmuş gelişmiş bir platformda biz öğretmenler tarafından da paylaşılabilse ne güzel olurdu.

Yazar Hakkında

teferruat.org

/*Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni*/
Öğrencilerini trend teknolojilerle tanıştırırken Maker kültürünü aşılamayı hedefliyor. "Bilişimde Gelecek Var" hareketi ile Bilişim Eğitime dikkat çekmeye çalıştı.

Fotoğraf sanatıyla ilgili. Toprağa baktığında bile elli renk tonu görüyor. Müziği, Grafik sanatları, Doğada sabahlamayı sever; bir de sabah gülümseyerek uyandıran kızını ;)

View all posts